Finska stövarvalpar väntas v 12

Intresserad av Finskstövar valpar
Väntas v 12

Mor: Svevalns Vittra RR 2 Ekl, SE 25753/2017
Far: Ulvfsveåsens Isor RR SE JCH, SE20572/2011
Övriga upplysningar:
Vittra blev bästa hund i Ökl prov, Jämtlad/Härjedalen 2019 med 120/59.
Isor blev bästa hund i Ökl prov, Jämtlad/Härjedalen 2017 med 120/62

Kontakta Kjell-Åke Sundberg. 070-252 78 22