Ang skjuten hare och harpest

Dela gärna

Har du skjutit hare, kontakt med sva idag fick jag detta förklarat för mig om hantering.

Det finns inga restriktioner i dagsläget. De allmänna råden är att vid urtag alltid använda handskar och att om man inte är van att använda kniv rekommenderas att man har brynjehandske eller liknande stickskydd.

Harpest har ett snabbt förlopp när haren får sjukdomen, så det går fort från att de drabbas av sjukdomen tills de dör. Därmed är det osannolikt att en hare som skjuts efter ett fullt drev med hund skulle vara sjuk i harpest, även om det inte kan helt uteslutas.

Om man vid urtag ser en stor mjälte och/eller vita prickar i levern ska man inte öppna mer utan stoppa haren i en påse för att senare skicka in haren på analys till SVA. Kontakta då viltsektionen. Du kan rapportera fyndet på https://rapporteravilt.sva.se/.

Sedan ska man, om man öppnat en hare med misstänkt harpest, tvätta händerna noga och rengöra slaktkniv ordentligt, gärna avsluta med sprit eller annan desinfektionsmedel.

Om man har någon i jaktlaget som är nedsatt i sitt immunförsvar bör dessa personer inte hantera harar där man inte kan utesluta harpest.